Tjänster

Våra tjänster

Här nedan hittar du information om vilka tjänster vi erbjuder. Du är välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar.

Röjning

Röjningen är en god investering för framtiden.

Vi erbjuder alla former av röjningar:

- Plantröjningar

- Ungskogsröjningar

- Förröjningar

- Naturvårdsröjningar


Vi erbjuder även avancerad trädfällning.

Infrastruktur

Infrastrukturen är det område som kräver hög kompetens inom olika speciella underhållsarbeten. Vi utför alla former utav skogliga arbeten inom infrastrukturen. Till exempel breddning, trädsäkring och röjning kring vägar, järnvägar, kraftledningar och telefonnät.

Plantering

Planteringen är den viktigast investeringen man gör inom skogsbruket.
Vi erbjuder en fulländad lösning för plantering samt ordnar allt ifrån markberedning, beställning av plantor och plantering.

Avverkningsuppdrag

Avverkningsuppdragen är alla typer gallring, slutavverkning och skotning efter skogsägarens önskemål.

Vi har en maskinpark för dessa avverkningsuppdrag.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplaner är ett viktigt verktyg för dig som skogsägare att bedriva ett hållbart skogsbruk. Vi levererar special anpassade skogsbruksplaner som erbjuds både digitalt- och pappersformat.

Förvaltningsuppdrag

Förvaltningsuppdragen är ett sätt för dig som skogsägare att få hjälp att förvalta din skog på bästa sätt. Vi hjälper dig med allt som rör ditt skogsägande och gör att din skogsfastighet uppnår sin fulla potential.

Traktplanering

Traktplaneringen utförs för dig som skogsägare ska få en överblick för vilka åtgärder som behöver utföras. Samt fullskalig planering av tilltänkta avverkningar och andra åtgärder. Vi erbjuder återväxtplaneringar, föryngringsinventeringar, röjningsplaneringar, gallringsplaneringar, slutavverkningsplaneringar samt drivningsplaneringar för tilltänkta
avverkningar.

Kontakta oss

070-255 64 69

henrik_eliassonsskogstjanst@hotmail.com

Sockenträsk 430, 952 93 Kalix

Följ oss på instagram: eliassonsskogstjanstab

Snabblänkar

Copyright © Alla rättigheter förbehållna